Sinema ve TV

Türkiye’deki Korku Filmleri ve Durumları

Türkiye’deki Korku Filmlerinin Durumu

Sinema, içinden çıktığı ülkenin sosyokültürel yapısını da içerisinde barındırır. Ekonomik ve politik nedenler de sinemanın oluşumunu ve yaygınlaşmasını etkiler.

Türk sineması da başlıca hitap ettiği kitlenin sosyokültürel yapısı nedeniyle korku filmi kategorisinde adeta kelepçelenmiş ve diğer kategorilerde olduğu kadar bu kategoride gelişme gösterememiştir. Milletimizin korku ögelerinin Batı dünyasından farklı olması, bu kategoride çıkan filmlerin dünyaya yeterince açılamayışının da sebepleri arasındadır.

Türk Sineması, bilhassa Yeşilçam’la, daha çok melodram ve güldürü ögeleri üzerinde yoğunlaşmış ve bu ögeler üzerine yapımlar oluşturmuştur. 2000’li yıllara kadar yayınlanan korku filmleri oldukça azdır. Bu filmler de genellikle Batı’dan uyarlama filmlerdir.

Türk Sineması’nın ilk korku filmi ise, Aydın Arakon tarafından çekilen 1949 yapımı Çığlık adlı yapımdır. Bu filmi 1953 yapımı Drakula İstanbul’da isimli, fantastik korku türüne ait Mehmet Muhtar’ın filmi takip eder.

İzleyici kitlesi korku türüne çok temkinli yaklaşmasa da 2000’li yıllara kadar korku filmleri, ülkemizde yapımcılar tarafından rağbet görmeyen bir kategoriydi.

2000’li yıllarda ise özellikle dinsel ögeleri içerisine katarak korku filmi çekme konusunda bir furya başladı. İslami ögeleri baz alarak çekilen korku filmleri bir hayli popülerleşti hatta yapımcılar adeta bu konular üzerine kitlendi.

Özellikle belirli yönetmenlerin yalnızca ‘cin,büyü,peri’ ekseninde yapımlar ortaya koyması izleyici tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Dünyada devleşen sinema endüstrisine bakılarak henüz gelişmekte olanlar kategorisinde yer alan Türk Sineması, korku filmi konusunda büyük eksikliklere sahip.   Olağan olaylar üzerine kurgulanan korku filmlerinin ülkemizde az sayıda yer alması bu eksikliklere çanak tutuyor.  Güncel toplumsal konulardan beslenmek yerine benzer konular etrafında dönen yapımlar Türk korku filmi endüstrisine pranga vuruyor.

Hem sosyokültürel yapının hem de yapımcıların bakış açıları nedeniyle henüz emekleme aşamasında olan Türk korku filmleri, ilerleyen yıllarda daha güncel konular üzerinde yoğunlaşıldığı takdirde hem daha kolay dünyaya açılabilecek hem de sinema sektörünün gelişimine katkıda bulunacak.

Yazar hakkında

Kyraphus

Yorum yapmak ister misin ?