Genel

Trafik Kazası Tazminatı

Teknolojinin gelişimi, nüfusun artışı, refah seviyesinin yükselmesi gibi pek çok etkenin tetiklemesiyle ülkemizde yoğun bir motorlu taşıt nüfusu bulunmakta.  Sürücüler kimi zaman yetersiz eğitimden kimi zaman alkolden kimi zaman yolların durumundan kimi zamansa hava durumundan kaynaklanan pek çok trafik kazasının öznesi oluyorlar.

Yaşanan trafik kazalarında mağdur olan taraf, Türk Borçlar Kanunu gereğince bir haksız fiile maruz kaldığı için kazanın sonuçları göz önünde bulundurularak hukuken korunuyor. Kazalar ölümlü ve yaralanmalı kazalar olarak ikiye ayrılıyor. Bu kazalarda mağduriyetin seviyesine bakarak sorumlu bulunan taraftan hem maddi hem de manevi tazminat alınabiliyor.

Ölümlü kazalarda maddi ve manevi tazminat için pek çok şey göz önünde bulunduruluyor. Vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında destekten yoksun kalma tazminatı ve bu çerçevedeki diğer olgular, vefatına kadar geçen süredeki tedavi masrafları, defin ve cenaze giderleri, vefat eden kişi eğer çocuksa ileride ailesine destek olacağı göz önünde bulundurularak anne-babasının talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatı ile maddi tazminat miktarı hesaplanıyor. Manevi tazminat miktarı ise yasa koyucu tarafından hakimin takdir yetkisi çerçevesinde öngörülmüştür. Hakim, vefat eden kişinin ve sorumlu tarafın sosyoekonomik durumlarını, vefatın kişiler üzerinde etkisini ve birçok olguyu göz önünde bulundurarak manevi tazminat miktarını belirleyebiliyor.

Yaralanmalı kazalarda ise manevi tazminat miktarı; yaralanan şahsın tedavi ve hastane masrafları,  kişinin kaza nedeniyle evde kaldığı süre boyunca çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirler, kazaya karışan aracın zararı, mağdur olan şahısta uzuv kaybı, kısmi yahut tamamen felç olma durumu varsa mesleklerindeki kazanma oranlarının kayıpları neticesinde ileriye dönük olarak hesaplanan iş görememezlik tazminatı gibi unsurların tamamı göz önünde bulundurularak talep ediliyor. Mağdur olan tarafın kaza sonrasında yaşadığı elem ve ıstırap için de hakimin takdir yetkisi çerçevesinde manevi tazminat istenebiliyor. 

Eğer mağdur kişi hayattaysa davaları bizzat kendisi açabiliyor. Eğer şahıs vefat etmişse, vefatından maddi ve manevi zarar gören kişiler; annesi, babası, çocukları, eşi, kardeşleri, nişanlısı ve desteğinden yoksun kalan üçüncü kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Yazar hakkında

Kyraphus

Yorum yapmak ister misin ?