Eğitim

STEM Nedir, STEM Eğitiminin Amaçları nelerdir?

Önceki yazımızda Fen nedir? kavramını araştırdık. Bu yazımızda STEM nedir ?, STEM Amaçları nelerdir ? gibi sorular üzerinde duracağız.

STEM Nedir ?

STEM, Science, Technology, Engineering ve Math’in (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. Ülkemizde “FETEMM” olan kısaltmanın Türkçe anlamı; Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ‘tir. STEM eğitimi teorik bilgilerin uygulama ve materyale dönüştürülmesine olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. STEM nedir ? Kısacası Fendir, Teknolojidir, Mühendisliktir, Matematiktir…

STEM Amaçları

1. STEM okuryazarlığına sahip bireylerden oluşan iş gücü üretmek,
2. STEM uygulamalarında mevcut işlerini devam ettirebilmek,
3. Ülke için ekonomik avantaj sağlayacak şeyler üretebilmek,
4. İleri dönemlerdeki iş alanlarında yeterli olabilmek.

STEM bilgi çağını yakalamış yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

STEM Eğitiminin Faydaları

Mantıksal düşünme becerilerine katkı sağlar.
Teknolojinin doğasını anlamayı ve açıklamayı sağlar.
Problem çözme becerilerin geliştirir.
Bireylerin bilgi ve becerilerini kullanarak mühendislik-tasarım alanında yaratıcılıklarının gelişmesinde yararlıdır.
Bireylerin öz güvenini arttırır.

STEM’in çoğu ülkede yaygınlaşmasında, STEM alanında gerekli eğitim ve yeterliliğe sahip öğretmenler önemli bir ölçüye sahiptir. Fakat öğretmenlerin yüz yüze geldikleri zorluklardan biri, STEM eğitiminin disiplinler arası bir yaklaşım olması ile ilgilidir. Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM uygulamalarını, derslerinde uygulayabilmeleri için diğer STEM uygulamaları (matematik, mühendislik, teknoloji) ile ilgili de bilgiye ve yeterliğe sahip olmaları gerekmektedir.
STEM alanında yetiştirilmek ve eksiklerin giderilmesi için bir program oluşturulmalıdır. Fakat, program oluşturmak için de biz öğretmen adaylarının STEM eğitimiyle ilgili algılarımızın güçlendirilmesi gerekmektedir.

STEM nedir? ; eğitimi zevkli ve kalıcı hale getiren, yaşamımız boyunca öğrenme becerisini geliştirmenin en etkili ve kolay yoludur.

Yazar hakkında

Kyraphus

Yorum yapmak ister misin ?