Genel

Sayısal Meslekler, Sayısal Bölüm Meslekleri Nelerdir?

Sayısal Meslekler yani başka bir deyişle Sayısal Bölüm Meslekleri; Sayısal dersler üzerine kurulu olan meslekler ülkemizde büyük bir yoğunluğuna hitap etmektedir.  Sayısal Meslekler seçmek isteyen örgenciler AYT sınavına ve girerek sınav sonrasında MF (matematik-fen) puanlarına bakılarak mesleklerine ulaşabileceği bölüm seçimlerini yapabilmektedirler. Sayısal alanların büyük bir çoğunluğunu mühendislik bölümleri oluşturmaktadır. Mühendislik alanları da MF-3 puanlarıyla alım gerçekleştirmektedir.

Bir önceki mesleklerle ilgili yazımızda İsmail; Meslek Seçimi hakkında yazmıştı. Bu yazımızda Sayısal Meslekleri ( Sayısal Bölüm Meslekleri ) ele aldık.

Bazı Sayısal Meslekler

Uçak Mühendisliği:  Düşünülen uçağın ön şablonunu ve projelerini çizmek ile sorumludur. Çizilen uçağın elde edilecek olan masraflarını gözden geçirerek giderleri en aza indirmeye çalışır ayrıca uçak yapımı sırasında imalathanedeki çalışmaları kontrol altına alarak hataları en aza indirir. Uçak yapımından sonra ise uçağın havalanmasına katılarak son kontrollerini yaparlar.

Veterinerlik: Dünya çapındaki tüm hayvanların; hastalığına tanı bulma, hastalığı çözümleme, hayvanların üremesini sağlama, hayvanlardaki hastalığın insanlara bulaşmasının önüne geçmek ve hayvansal gıdaların kontrol edilmesinden sorumludur.

Matematik Öğretmenliği:  öğrencisinin yaş gruplarına göre planlamalar yaparak, öğrencilerinin matematiksel zekasının gelişimi ve düzenli çalışma sorumluluğunu öğretmekle yükümlüdürler. Görev yerleri ise Milli Eğitim Bakanlığınca verilen bölgelerde 5 yıl mecburi görev yapmaları gerekecek daha sonrasında ise kendi istediği bölgelere tahin işlemi gerçekleştirebilirler.

Diş Hekimliği: Ağız ve diş problemlerini tedavi etmek ve bu hastalıkların önüne geçilmesi için hastaları eğitmek ile sorumludur. Diş hekimleri ister devlete bağlı hastanelerde, ister özel hastanelerde veya kendi kliniklerini açabilirler.

Eczacılık:  doktorlar tarafından yazılan reçeteleri müşteri için satan, kendi hazırlaması gereken ilaçları hazırlayan ve laboratuar ortamında ilaçların kontrollerini, yan etkilerini vb özellikleri test eden ve geliştirilmesini sağlayan akademik eğitimli kişilerdir.

Hemşirelik: Hastaların sağlığının korunması için gerekli eğitimleri alan, hastalara hastalıklara karşı önlem alabilmesi için eğitim veren, hastaların muayene öncesi hazırlıklarını yapan, acil durumlarda ilk müdahaleyi yapan, hastaların hastalıklarının gözlemlerini ve bakım sürelerini denetleyen ve bazı durumlarda ana çocuk sağlığını denetleyen meslek türüdür.

Fen Bilgisi Öğretmenliği: Milli eğitim bakanlığı tarafından 5 yıl zorunlu göreve tabidirler. Bu görev bittikten sonra istediği bölgelere tahin isteyebilme şansına sahiptirler. Öğrencilerinin;  fizik, kimya ve biyoloji dalında eğitim almalarını sağlayan ayrıca örgencilerinin yaş gruplarına göre planlamalar yapmaktadırlar. Alanındaki gelişmeleri izler ve müfredata geçirilmesi için önerilerde bulunur ve akademik bilgisi üst düzeyde olur.

Diğer Sayısal Meslekler

Benim açıklama gereği duyduğum meslekler yukarıdakilerdi. Aşağıdakiler de sayısal meslekler ( sayısal bölüm meslekleri ) grubundandır.

 • Matematik Mühendisliği
 • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
 • Su Ürünleri Mühendisliği
 • Genetik ve Biyomühendislik
 • Adli Bilişim Mühendisliği
 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Cevher Hazırlama Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Biyosistem Mühendisliği
 • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
 • Deri Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri ve Sistem Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Enerji ve Malzeme Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
 • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
 • Geomatik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Hidrojeoloji Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme Mühendisliği
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya ve Süreç Mühendisliği
 • Kimya-Biyoloji Mühendisliği
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Lif ve Polimer Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine ve İmalat Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Mekatronik Sistemler Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Optik ve Akustik Mühendisliği
 • Orman Endüstrisi Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
 • Polimer Mühendisliği
 • Raylı Sistemler Mühendisliği
 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Tıp Mühendisliği
 • Uçak ve Uzay Mühendisliği
 • Ulaştırma Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Fizik Öğretmenliği
 • Kimya Öğretmenliği
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uzmanlığı
 • Bilgisayar Bilimleri Uzmanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı
 • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Uzmanlığı
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uzmanlığı
 • Beslenme ve Diyetetik Uzmanlığı
 • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamacılığı
 • Biyolog
 • Kimyagerlik
 • Zooteknilik
 • Biyokimyagerlik
 • Odyologluk
 • Doktorluk ve Doktorluk Birimleri
 • İç Mimarlık
 • Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
 • Mimarlık
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Pilotluk
 • Şehir ve Bölge Planlamacılığı
 • Akademisyenlik

Yazar hakkında

Kyraphus

7 Yorumlar

Yorum yapmak ister misin ?