Genel

İş Kazası Tazminatı

İş kazası olarak tabir edilen; sigortalı bir işçinin işveren kimsenin emri altında bulunduğu süre zarfında, yapmakta olduğu bir iş neticesinde aniden ve dışarıdan gelen bir müdahaleyle fiziksel yahut ruhsal zarar görmesidir.

Örneğin emziren bir kadın çalışanın, çocuğunu emzirmek için ayrılan zamanlarda başına gelen kazalar da iş kazası niteliği taşır.

İşverenin işi gereği çalışana tahsis ettiği araçlarla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında yaşanan trafik kazaları da iş kazası sayılır.

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için kazanın yalnızca iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmez. Çalışan kimse işi nedeniyle gönderildiği yerlerde işini yaparken başına bir olay gelirse olay, iş kazası niteliği kazanır.

Yaşanan iş kazaları sonucu maddi ve manevi tazminat davaları işverene karşı açılabilir. Tazminatların belirlenmesinde çeşitli hususlar vardır. Yaşanan kazanın sonucuna göre istenilen bedeller değişebilir.

Ölümle sonuçlanan iş kazalarında; vefat eden kişinin vefatına değin geçen süreçteki hastane ve tedavi masrafları, bakmakla yükümlü olduğu kişiler yahut destekte bulunduğu üçüncü bir kişi neticesinde yoksun kalma tazminatı hesaplanarak maddi tazminat işverenden mahkemeler aracılığıyla tesis edilebilir.  Hakimin tarafların sosyoekonomik durumlarını  ve kişisel hallerini göz önünde bulundurularak hakkaniyet çerçevesinde belirleyebileceği bir miktarla manevi tazminat da alınabilir.

Yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarında ise yaralanmanın boyutu çok önemlidir. Geçici iş görememezlik, daimi sakatlık sonucu çalışamama gibi haller göz önünde bulundurulur. Kişinin hastane ve tedavi masrafları, çalışamadığı süre zarfı boyunca yoksun kaldığı gelir, daimi sakatlık söz konusu ise mesleğindeki kazanma gücü ve kusur oranı göz önünde tutularak maddi tazminatın miktarı belirlenir. Manevi tazminat da ise yine aynı şekilde kişilerin yaşanan kaza sonucu yaşadığı elem ve ıstırap neticesinde kanun koyucunun hakime tanımış olduğu hakla birlikte çeşitli unsurlar hakim tarafından göz önünde bulundurularak hesaplanır ve işverenden talep edilir.

Maddi ve manevi tazminat davaları eğer şahıs hayattaysa bizzat kendisi tarafından açılabilir.  Eğer kişi yaşamını yitirmişse yakınları onun adına maddi tazminat davası açabilir, vefat eden kişi sağlığında manevi tazminat davasını açmışsa davaya yakınları devam edebilir.

Yazar hakkında

Kyraphus

Yorum yapmak ister misin ?