Eğitim

Fen Bilimleri nedir? Neden Fen öğreniyoruz ?

Fen bilimleri, hem canlı-cansız doğa ile ilgilenmekte olup, olgular, kavramlar, ilkeler, kuramlar ve doğa yasalarından oluşmaktadır. Fen, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri belli maksatlar doğrultusunda ortaya koyan bilimsel kurgulardır. Fen bilimleri, gözlenen doğayı ve doğa olaylarını inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirebilme gayretleridir. Ayrıca fen bilimleri, doğa bilimleri bütünüdür.

Fen, yaşamın önemli bir parçasıdır. Çünkü doğadaki her olay fenin bir konusunu oluşturur.
Günümüzde yeni güncellenen eğitim programında fen bilimleri dersi 3.sınıftan başlayıp 8.sınıfa kadar devam etmektedir. Lisede ise Fizik, Kimya, Biyoloji olarak 3 derse bölünüyor. ilköğretimde alt yapısı oluşturulan konular daha detaylı anlatılmaya başlanıyor…

Neden Fen öğreniyoruz?

fen-bilimleri– Bilmeye ve anlamaya istekli olma, sorgulama, doğal çevrelere ve mantığa değer verme, yaptıklarının sonuçlarını düşünme gibi bilimsel değerlere sahip olmak,

– Doğada veya yakın çevresinde gelişen olaylara ilgi ve merak uyandırmak,

– BSB(Bilimsel Süreç Becerileri) ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek için.

…gibi birçok neden sayabiliriz.

Temel hedeflerin yanında, fen bilimleri dersinde; öğrencileri ilerde seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre şuuru kazandırmak da amaçlanmaktadır. Bir toplumun kendine güvenen, sağlıklı düşünebilen, doğayı kavrayabilen bireylerden oluşabilmesi için herkesin birer fen bilimleri okuryazarı olması gerekir.

Fen Bilimleri Okuryazarlığı nedir?

Bireylerin araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu kaybetmemeleri için gerekli olan fen ile ilgili beceri, değer, anlayış, bilgiler ve sorunu ele alış biçiminin bir bütünüdür.

Yazar hakkında

Kyraphus

Yorum yapmak ister misin ?