Genel

Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği

İnsanlar ekolojik sisteme en büyük zararı çevreyi umursamazca kirleterek vermektedir. Çevre kirliliği; insanın doğaya zarar vererek ekolojik dengeyi bozması ile ortaya çıkar. Çevre kirlilikleri doğaya doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermektedir.Çevreye verilen zararlarla ekosistem zarar görmekte ve iklim değişiklikleri görülmektedir. Başlıca çevre kirliliği çeşitleri;

Hava Kirliliği

Hava bulunan yabancı maddelerin insan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar verecek miktara ulaşması sonucu oluşmaktadır. Isınma amaçlı yanlış yakıt seçimi, motorlu taşıtlar ve sanayiden kaynaklanan nedenlerden dolayı da hava kirliliği oluşur. Hava kirliliklerini önlemek için çok sayıda tedbirler alınabilir.

Su Kirliliği

Büyüyen şehirleşme ve sanayileşmenin sonucundan doğal su kaynaklarımız olumsuz etkilenmektedir. Yüklü miktarda kimyasal içerik ve fabrika atığı içeren suların denize dökülmesi çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu da denizde yaşayan canlıların yaşam alanını da daraltmaktadır.

Toprak Kirliliği

Zararlı ve atık maddelerin toprağa karıştırılması ile oluşan çevre kirliliğine toprak kirliliği denir. Hızlı kentleşme ve sanayileşme, endüstri atıkları, yapay gübreler, hava kirliliğine bağlı olarak oluşan asit yağmurları, evsel atıklar vb. nedenler toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Gürültü Kirliliği

İnsan ya da hayvanın dengesi bozarak yaşamını olumsuz etkileyen her türlü ses gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Gürültü kirliliğinin canlılar üzerinde işitme zorluğu, konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır.

Görüntü Kirliliği

İnsanların doğal çevrede yapmış olduğu değişikliklerle görüntü alanlarının rahatsız edici hale gelmesine görüntü kirliliği denir. Nüfusun artması ile birlikte meydana gelen çarpık kentleşme görüntü kirliliğine neden olmaktadır.

Yazar hakkında

Kyraphus

Yorum yapmak ister misin ?